Korekta i redakcja tekstów naukowych przez native speakerów języka angielskiego (proofreading)

Angielski jest językiem wykorzystywanym przez naukowców na całym świecie, a 80% czasopism indeksowanych w bazie Scopus zawiera artykuły napisane w całości w języku angielskim. Publikowanie w języku angielskim pozwala na dotarcie do jak najszerszej grupy czytelników, dzięki czemu naukowcy mają szansę poznać wyniki badań prowadzonych w różnych częściach świata.

Dla wielu naukowców angielski nie jest językiem macierzystym i dlatego pisanie i publikowanie w tym języku może być dla nich wyzwaniem. Publikacje naukowe muszą spełniać najwyższe standardy jakości, nie mogą zawierać błędów językowych, tak często popełnianych przez osoby z przeciętną lub też niedoskonałą znajomością języka angielskiego. Dlatego, aby nie zaprzepaścić ogromu pracy włożonej w napisanie artykułu naukowego, warto poddać go korekcie językowej przeprowadzonej przez native speakera języka angielskiego.

Biuro Tłumaczeń UZUS oferuje usługę korekty artykułów naukowych przez native speakerów języka angielskiego. Nasi native speakerzy to osoby z wieloletnim doświadczeniem redaktorskim, specjalizujący się w wielu dziedzinach naukowych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o artykuł do czasopisma naukowego, rozdział książki czy inny tekst przeznaczony do publikacji, nasza usługa korekty językowej obejmuje:

  • sprawdzanie tekstu pod kątem błędów i niespójności w pisowni, gramatyce i interpunkcji;
  • zaznaczanie niepoprawnie napisanych zdań lub niewłaściwie dobranych słów i sugerowanie wersji poprawnych;
  • skracanie zbyt długich zdań lub akapitów;
  • formatowanie dokumentu w celu zastosowania wymaganego stylu lub sprawdzanie zgodności z tym stylem;
  • sprawdzanie, czy nagłówki, tabele, rysunki, wykresy, przypisy, źródła i aneksy są spójne i prawidłowo ponumerowane;
  • sprawdzanie formatowania przypisów i bibliografii.

Autorzy otrzymują swoje teksty z zaznaczonymi zmianami i komentarzami, dzięki czemu sami mogą zadecydować, które z nich zaakceptować, a które odrzucić.

Na życzenie autorów wystawiamy zaświadczenie o korekcie wykonanej przez native speakera języka docelowego.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty korekty językowej przez native speakerów języka angielskiego.
Skorzystaj z naszego czternastoletniego doświadczenia w tej dziedzinie.

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj (Polityka stosowania plików cookies).